2019-04-02 12:03:16

VJEŽBA EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

2. travnja u OŠ Ludbreg održana je vježba evakuacije i spašavanja. U vježbi su sudjelovali svi učenici nižih i viših razreda, te svi djelatnici škole. 

Učenici, učitelji i djelatnici uspješno su odradili vježbu evakuacije.


Osnovna škola Ludbreg