preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Popis udžbenika 2018./2019.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske na temelju članka 23. Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 27/10, 55/11, 101/13,) objavljuje Konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava prema odabiru stručnih aktiva u školama.

 

POPIS UDŽBENIKA

2018./2019. ŠKOLSKA GODINA 

 OSNOVNA ŠKOLA LUDBREG

 

Na kraju stranice možete skinuti excelovu tablicu s popisom udžbenika.

Osnovna škola - redovni program - 1. razred osnovne škole 
HRVATSKI JEZIK 
3200 PČELICA POČETNICA : radna bilježnica s listićima - II. dio : za 1. razred osnovne škole Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo radna bilježnica 39,00 ŠK
3199 PČELICA POČETNICA : radna bilježnica s listićima - I. dio : za 1. razred osnovne škole Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo radna bilježnica 39,00 ŠK
3201 PČELICA POČETNICA - I. DIO : za 1. razred osnovne škole + slovarica Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo udžbenik 45,00 ŠK
3202 PČELICA POČETNICA - II. DIO : za 1. razred osnovne škole + listići Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo udžbenik 45,00 ŠK
ENGLESKI JEZIK 
5119 NEW BUILDING BLOCKS 1 : radna bilježnica iz engleskoga jezika za prvi razred osnovne škole, I. godina učenja Kristina Čajo Anđel, Daška Domljan, Ankica Knezović, Danka Singer radna bilježnica 57,00 PROFIL
5118 NEW BUILDING BLOCKS 1 : udžbenik engleskoga jezika sa zvučnim cd-om za prvi razred osnovne škole, I. godina učenja Kristina Čajo Anđel, Daška Domljan, Ankica Knezović, Danka Singer udžbenik 55,00 PROFIL
NJEMAČKI JEZIK        

1824  AUF DIE PLATZE, FERTIG, LOS! : udžbenik iz njemačkog jezika za 1. razred osnovne škole 
 

Katarina Oreb Sajfert, Irena Pehar, Dinka Štiglmayer udžbenik 1. ALFA   59,00      
1822 AUF DIE PLATZE, FERTIG, LOS! : radna bilježnica iz njemačkog jezika za 1. razred osnovne škole  Katarina Oreb Sajfert, Irena Pehar, Dinka Štiglmayer radna bilježnica 1. ALFA   43,00      
MATEMATIKA 
5682 MOJ SRETNI BROJ 1 : udžbenik matematike s višemedijskim nastavnim materijalima u prvom razredu osnovne škole Dubravka Miklec, Graciella Prtajin, Sanja Jakovljević Rogić udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 52,00 ŠK
5683 MOJ SRETNI BROJ 1 : radna bilježnica za matematiku u prvom razredu osnovne škole Dubravka Miklec, Graciella Prtajin, Sanja Jakovljević Rogić radna bilježnica 52,00 ŠK
PRIRODA I DRUŠTVO 
5740 NAŠ SVIJET 1 : radna bilježnica za prirodu i društvo u prvom razredu osnovne škole Alena Letina, Tamara Kisovar Ivanda, Ivan De Zan radna bilježnica 59,00 ŠK
5739 NAŠ SVIJET 1 : udžbenik prirode i društva s višemedijskim nastavnim materijalima u prvom razredu osnovne škole Alena Letina, Tamara Kisovar Ivanda, Ivan De Zan udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 55,00 ŠK
GLAZBENA KULTURA 
5609 RAZIGRANI ZVUCI 1 : udžbenik glazbene kulture s višemedijskim nastavnim materijalima na 2 CD-a u prvom razredu osnovne škole Vladimir Jandrašek, Jelena Ivaci udžbenik s 2 CD-a 59,00 ŠK
VJERONAUK - IZBORNI PREDMET 
4773 UČIMO LJUBITI BOGA I LJUDE : radna bilježnica za katolički vjeronauk prvoga razreda osnovne škole Josip Jakšić, Karolina Manda Mićanović radna bilježnica 23,00 GK
4772 UČIMO LJUBITI BOGA I LJUDE : udžbenik za katolički vjeronauk prvoga razreda osnovne škole Josip Jakšić, Karolina Manda Mićanović udžbenik 36,00 GK
           
             

 

Osnovna škola - redovni program - 2. razred osnovne škole 
ENGLESKI JEZIK 
5120 NEW BUILDING BLOCKS 2 : udžbenik engleskoga jezika sa zvučnim cd-om za drugi razred osnovne škole, II. godina učenja Kristina Čajo Anđel, Daška Domljan, Ankica Knezović, Danka Singer udžbenik 56,00 PROFIL
5121 NEW BUILDING BLOCKS 2 : radna bilježnica iz engleskoga jezika za drugi razred osnovne škole, II. godina učenja Kristina Čajo Anđel, Daška Domljan, Ankica Knezović, Danka Singer radna bilježnica 57,00 PROFIL
  NJEMAČKI JEZIK (kao prvi strani jezik 2. godina učenja)        
2753   AUF DIE PLATZE, FERTIG, LOS! : udžbenik s CD-om njemačkog jezika za 2. razred osnovne škole  Irena Pehar, Dinka Štiglmayer Udžbenik s cd-om 59,00 ALFA
2752   AUF DIE PLATZE, FERTIG, LOS! : radna bilježnica iz njemačkog jezika za 2. razred osnovne škole  Irena Pehar, Dinka Štiglmayer radna bilježnica 45,00 ALFA
MATEMATIKA 
5248 NOVE MATEMATIČKE PRIČE 2 : radna bilježnica iz matematike za drugi razred osnovne škole Sanja Polak, Darko Cindrić, Sanja Duvnjak radna bilježnica 50,00 PROFIL
5247 NOVE MATEMATIČKE PRIČE 2 : udžbenik matematike za drugi razred osnovne škole Sanja Polak, Darko Cindrić, Sanja Duvnjak udžbenik 68,00 PROFIL
PRIRODA I DRUŠTVO 
5296 POGLED U SVIJET 2 : radna bilježnica iz prirode i društva za drugi razred osnovne škole Sanja Škreblin, Sanja Basta, Nataša Svoboda Arnautov radna bilježnica 66,00 PROFIL
5295 POGLED U SVIJET 2 : udžbenik prirode i društva za drugi razred osnovne škole Sanja Škreblin, Sanja Basta, Nataša Svoboda Arnautov udžbenik 59,00 PROFIL
GLAZBENA KULTURA 
5167 GLAZBENI KRUG 2 : udžbenik glazbene kulture s tri cd-a za drugi razred osnovne škole Željkica Mamić, Ana Janković, Ružica Ambruš Kiš udžbenik 54,00 PROFIL
VJERONAUK - IZBORNI PREDMET 
4774 RASTIMO U ZAHVALNOSTI : udžbenik za katolički vjeronauk drugoga razreda osnovne škole Josip Jakšić, Karolina Manda Mićanović udžbenik 36,00 GK
4775 RASTIMO U ZAHVALNOSTI : radna bilježnica za katolički vjeronauk drugoga razreda osnovne škole Josip Jakšić, Karolina Manda Mićanović radna bilježnica 23,00 GK
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST I JEZIK 
5183 HRVATSKI NA DLANU 2 : radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole Vesna Marjanović, Andrea Škribulja, Marina Gabelica, Renata Gredelj radna bilježnica 34,00 PROFIL
5182 HRVATSKI NA DLANU 2 : čitanka i udžbenik hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole Vesna Marjanović, Andrea Škribulja, Marina Gabelica, Renata Gredelj udžbenik 45,00 PROFIL
Osnovna škola - redovni program - 3. razred osnovne škole 
ENGLESKI JEZIK 
5122 NEW BUILDING BLOCKS 3 : udžbenik engleskoga jezika sa zvučnim cd-om za treći razred osnovne škole, III. godina učenja Kristina Čajo Anđel, Ankica Knezović udžbenik 56,00 PROFIL
5123 NEW BUILDING BLOCKS 3 : radna bilježnica iz engleskoga jezika za treći razred osnovne škole, III. godina učenja Kristina Čajo Anđel, Ankica Knezović radna bilježnica 57,00 PROFIL
NJEMAČKI JEZIK      
3933

AUF DIE PLATZE, FERTIG, LOS 3 : udžbenik njemačkog jezika za 3. razred osnovne škole

Irena Pehar Miklenić, Dinka Štiglmayer

udžbenik s CD-om 59,00 ALFA
3559 AUF DIE PLATZE, FERTIG, LOS 3 : radna bilježnica njemačkog jezika za 3. razred osnovne škole

Irena Pehar Miklenić, Dinka Štiglmayer

radna bilježnica 45,00 ALFA
MATEMATIKA 
5686 MOJ SRETNI BROJ 3 : udžbenik matematike s višemedijskim nastavnim materijalima u trećem razredu osnovne škole Dubravka Miklec, Sanja Jakovljević Rogić, Graciella Prtajin, Sandra Binder, Nataša Mesaroš Grgurić, Julija Vejić udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 60,00 ŠK
5687 MOJ SRETNI BROJ 3 : radna bilježnica za matematiku u trećem razredu osnovne škole Dubravka Miklec, Sanja Jakovljević Rogić, Graciella Prtajin, Sandra Binder, Nataša Mesaroš Grgurić, Julija Vejić radna bilježnica 59,00 ŠK
PRIRODA I DRUŠTVO 
5744 NAŠ SVIJET 3 : radna bilježnica za prirodu i društvo u trećem razredu osnovne škole Alena Letina, Tamara Kisovar Ivanda, Ivo Nejašmić, Ivan De Zan radna bilježnica 59,00 ŠK
5743 NAŠ SVIJET 3 : udžbenik prirode i društva s višemedijskim nastavnim materijalima u trećem razredu osnovne škole Alena Letina, Tamara Kisovar Ivanda, Ivo Nejašmić, Ivan De Zan udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 55,00 ŠK
GLAZBENA KULTURA 
5611 RAZIGRANI ZVUCI 3 : udžbenik glazbene kulture s višemedijskim nastavnim materijalima na 2 CD-a u trećem razredu osnovne škole Vladimir Jandrašek, Jelena Ivaci udžbenik s 2 CD-a 57,00 ŠK
VJERONAUK - IZBORNI PREDMET 
4860 ZA STOLOM LJUBAVI I POMIRENJA : radna bilježnica za katolički vjeronauk trećega razreda osnovne škole Ivica Pažin, Ante Pavlović i drugi radna bilježnica 34,00 KS
4859 ZA STOLOM LJUBAVI I POMIRENJA : udžbenik za katolički vjeronauk trećega razreda osnovne škole Ivica Pažin, Ante Pavlović i drugi udžbenik 36,00 KS
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST 
5630 MOJA STAZA 3 : čitanka s višemedijskim nastavnim materijalima u trećem razredu osnovne škole Sandra Centner, Anđelka Peko, Ana Pintarić, Lidija Bakota, Valentina Majdenić udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 72,00 ŠK
HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE 
5631 MOJA STAZA 3 : udžbenik hrvatskog jezika u trećem razredu osnovne škole Sandra Centner, Anđelka Peko, Ana Pintarić, Lidija Bakota, Valentina Majdenić udžbenik 49,00 ŠK
5632

MOJA STAZA 3 : radna bilježnica za hrvatski jezik u trećem razredu osnovne škole

 

Sandra Centner, Anđelka Peko, Ana Pintarić, Lidija Bakota, Valentina Majdenić radna bilježnica 49,00 ŠK
           
Osnovna škola - redovni program - 4. razred osnovne škole 
MATEMATIKA 
5689 MOJ SRETNI BROJ 4 : radna bilježnica za matematiku u četvrtom razredu osnovne škole Dubravka Miklec, Sanja Jakovljević Rogić, Graciella Prtajin, Sandra Binder, Nataša Mesaroš Grgurić, Julija Vejić radna bilježnica 59,00 ŠK
5688 MOJ SRETNI BROJ 4 : udžbenik matematike s višemedijskim nastavnim materijalima u četvrtom razredu osnovne škole Dubravka Miklec, Sanja Jakovljević Rogić, Graciella Prtajin, Sandra Binder, Nataša Mesaroš Grgurić, Julija Vejić udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 60,00 ŠK
PRIRODA I DRUŠTVO 
5745 NAŠ SVIJET 4 : udžbenik prirode i društva s višemedijskim nastavnim materijalima u četvrtom razredu osnovne škole Tamara Kisovar Ivanda, Alena Letina, Ivo Nejašmić, Ivan De Zan , Božena Vranješ Šoljan udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 55,00 ŠK
5746 NAŠ SVIJET 4 : radna bilježnica za prirodu i društvo u četvrtom razredu osnovne škole Tamara Kisovar Ivanda, Alena Letina, Ivo Nejašmić, Ivan De Zan , Božena Vranješ Šoljan radna bilježnica 59,00 ŠK
GLAZBENA KULTURA 
5612 ALLEGRO 4 : udžbenik glazbene kulture s višemedijskim nastavnim materijalima na tri CD-a u četvrtom razredu osnovne škole Vlasta Dvořak, Margita Jeličić Špoljar, Eva Kirchmayer Bilić udžbenik s 3 CD-a 71,00 ŠK
VJERONAUK - IZBORNI PREDMET 
4862 NA PUTU VJERE : radna bilježnica za katolički vjeronauk četvrtoga razreda osnovne škole Ivica Pažin, Ante Pavlović radna bilježnica 30,00 KS
4861 NA PUTU VJERE : udžbenik za katolički vjeronauk četvrtoga razreda osnovne škole Ivica Pažin i Ante Pavlović udžbenik 40,00 KS
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST 
5633 MOJA STAZA 4 : čitanka s višemedijskim nastavnim materijalima u četvrtom razredu osnovne škole Sandra Centner, Anđelka Peko, Ana Pintarić, Lidija Bakota, Valentina Majdenić udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 72,00 ŠK
HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE 
5634 MOJA STAZA 4 : udžbenik hrvatskog jezika u četvrtom razredu osnovne škole Sandra Centner, Anđelka Peko, Ana Pintarić, Lidija Bakota, Valentina Majdenić udžbenik 49,00 ŠK
5635 MOJA STAZA 4 : radna bilježnica za hrvatski jezik u trećem razredu osnovne škole Sandra Centner, Anđelka Peko, Ana Pintarić, Lidija Bakota, Valentina Majdenić radna bilježnica 49,00 ŠK
ENGLESKI JEZIK - IV. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK 
5125 NEW BUILDING BLOCKS 4 : radna bilježnica iz engleskoga jezika za četvrti razred osnovne škole, IV. godina učenja Kristina Čajo Anđel, Daška Domljan, Paula Vranković radna bilježnica 57,00 PROFIL
5124 NEW BUILDING BLOCKS 4 : udžbenik engleskoga jezika sa zvučnim cd-om za četvrti razred osnovne škole, IV. godina učenja Kristina Čajo Anđel, Daška Domljan, Paula Vranković udžbenik 68,00 PROFIL
NJEMAČKI JEZIK - I. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK 
5706 FLINK MIT DEUTSCH - NEU! 1 : udžbenik njemačkog jezika s višemedijskim nastavnim materijalima u četvrtom razredu osnovne škole - 1. godina učenja Jadranka Salopek, Plamenka Bernardi-Britvec, Jasmina Troha udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 64,00 ŠK
5707 FLINK MIT DEUTSCH - NEU! 1 : radna bilježnica za njemački jezik u četvrtom razredu osnovne škole - 1. godina učenja Jadranka Salopek, Plamenka Bernardi-Britvec, Jasmina Troha radna bilježnica 49,00 ŠK
Osnovna škola - članak 4 / prilagođeni program - 5. razred osnovne škole 
HRVATSKI JEZIK - ZA UČENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA 
3259 HRVATSKI JEZIK 5 : radna bilježnica za hrvatski jezik za učenike koji se školuju po individualiziranom prilagođenom programu Vesna Đurek, Ana Mesić radna bilježnica 83,00 ŠK
MATEMATIKA - ZA UČENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA 
3054 MATEMATIKA 5 : radna bilježnica iz matematike za pomoć učenicima pri učenju matematike u petom razredu osnovne škole Ljiljana Peretin, Denis Vujanović radna bilježnica 80,00 PROFIL
Osnovna škola - redovni program - 5. razred osnovne škole 
MATEMATIKA 
5699 MATEMATIKA 5 - 2. DIO : udžbenik matematike sa zbirkom zadataka i višemedijskim nastavnim materijalima u petom razredu osnovne škole Ivana Matić, Marjana Kuliš, Branka Antunović Piton, Natalija Zvelf udžbenik sa zbirkom zadataka i višemedijskim nastavnim materijalima 62,00 ŠK
5698 MATEMATIKA 5 - 1. DIO : udžbenik matematike sa zbirkom zadataka i višemedijskim nastavnim materijalima u petom razredu osnovne škole Ivana Matić, Marjana Kuliš, Branka Antunović Piton, Natalija Zvelf udžbenik sa zbirkom zadataka i višemedijskim nastavnim materijalima 62,00 ŠK
GLAZBENA KULTURA 
5613 ALLEGRO 5 : udžbenik glazbene kulture s višemedijskim nastavnim materijalima na tri CD-a u petom razredu osnovne škole Vlasta Dvořak, Margita Jeličić Špoljar, Eva Kirchmayer Bilić udžbenik s 3 CD-a 71,00 ŠK
VJERONAUK - IZBORNI PREDMET 
4864 JA SAM PUT : radna bilježnica za katolički vjeronauk petoga razreda osnovne škole Ružica Razum, Martina Rašpolić, Verica Razum Hrmo radna bilježnica 34,00 KS
4863 JA SAM PUT : udžbenik za katolički vjeronauk petoga razreda osnovne škole Ružica Razum i autorski tim udžbenik 40,00 KS
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST I JEZIK 
5656 KOCKA VEDRINE 5 : radna bilježnica uz integrirani udžbenik hrvatskog jezika i književnosti u petom razredu osnovne škole Lada Franić-Glamuzina, Dijana Grbaš Jakšić, Igor Matijašić , Irena Peić, Ina Randić Đorđević, Milena Žic, Zrinka Katalinić, Marica Motik, Maša Rimac, Senka Sušac, Emilia Haukka radna bilježnica 54,00 ŠK
5655 KOCKA VEDRINE 5 - 2. DIO : integrirani udžbenik hrvatskog jezika i književnosti s višemedijskim nastavnim materijalima u petom razredu osnovne škole Lada Franić-Glamuzina, Dijana Grbaš Jakšić, Igor Matijašić , Irena Peić, Ina Randić Đorđević, Milena Žic, Zrinka Katalinić, Marica Motik, Maša Rimac, Senka Sušac, Emilia Haukka udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 62,00 ŠK
5654 KOCKA VEDRINE 5 - 1. DIO : integrirani udžbenik hrvatskog jezika i književnosti s višemedijskim nastavnim materijalima u petom razredu osnovne škole Lada Franić-Glamuzina, Dijana Grbaš Jakšić, Igor Matijašić , Irena Peić, Ina Randić Đorđević, Milena Žic, Zrinka Katalinić, Marica Motik, Maša Rimac, Senka Sušac, Emilia Haukka udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 62,00 ŠK
ENGLESKI JEZIK - V. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK 
4517 SPARK 1 : udžbenik engleskog jezika za 5. razred osnovne škole, 5. godina učenja (s CD-om) Virginia Evans, Jenny Dooley udžbenik 70,00 ALFA
4518 SPARK 1 : radna bilježnica za engleski jezik za 5. razred osnovne škole, 5. godina učenja Virginia Evans, Jenny Dooley radna bilježnica 52,00 ALFA
NJEMAČKI JEZIK - II. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK 
5708 FLINK MIT DEUTSCH - NEU! 2 : udžbenik njemačkog jezika s višemedijskim nastavnim materijalima u petom razredu osnovne škole - 2. godina učenja Jadranka Salopek, Plamenka Bernardi-Britvec, Jasmina Troha udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 64,00 ŠK
5709 FLINK MIT DEUTSCH - NEU! 2 : radna bilježnica za njemački jezik u petom razredu osnovne škole - 2. godina učenja Jadranka Salopek, Plamenka Bernardi-Britvec, Jasmina Troha radna bilježnica 49,00 ŠK
PRIRODA 
5735 PRIRODA 5 : udžbenik prirode s višemedijskim nastavnim materijalima u petom razredu osnovne škole Damir Bendelja, Marijana Gudić, Lydia Lugar, Edina Operta udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 63,00 ŠK
5736 PRIRODA 5 : radna bilježnica za prirodu u petom razredu osnovne škole Damir Bendelja, Marijana Gudić, Edina Operta radna bilježnica 49,00 ŠK
GEOGRAFIJA 
5601 GEA 1 : udžbenik geografije s višemedijskim nastavnim materijalima u petom razredu osnovne škole Milan Ilić, Danijel Orešić udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 61,00 ŠK
5602 GEA 1 : radna bilježnica za geografiju u petom razredu osnovne škole Milan Ilić, Danijel Orešić radna bilježnica 45,00 ŠK
POVIJEST 
5273 VREMEPLOV 5 : udžbenik povijesti za peti razred osnovne škole Duša Šarunić, Darko Benčić udžbenik 57,00 PROFIL
5274 VREMEPLOV 5 : radna bilježnica iz povijesti za peti razred osnovne škole Duša Šarunić, Darko Benčić radna bilježnica 36,00 PROFIL
LIKOVNA KULTURA 
5678 MOJE BOJE 5 : udžbenik likovne kulture s višemedijskim nastavnim materijalima u petom razredu osnovne škole Miroslav Huzjak, Ivana Rupić udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 35,00 ŠK
TEHNIČKA KULTURA 
5761 ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 5 : udžbenik tehničke kulture s višemedijskim nastavnim materijalima u petom razredu osnovne škole Gordan Bartolić, Vladimir Delić, Andrija Gregurić, Zvonko Koprivnjak, Sanja Kovačević, Antun Ptičar, Dragan Stanojević, Svjetlana Urbanek udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 54,00 ŠK
5762 ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 5 : radni materijali za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture u petom razredu osnovne škole Gordan Bartolić, Vladimir Delić, Andrija Gregurić, Zvonko Koprivnjak, Sanja Kovačević, Antun Ptičar, Dragan Stanojević, Svjetlana Urbanek radni materijal 79,00 ŠK
INFORMATIKA - IZBORNI PREDMET 
5666 MOJ PORTAL 3.0, 5 : udžbenik informatike s višemedijskim nastavnim materijalima u petom razredu osnovne škole Magdalena Babić, Nikolina Bubica, Stanko Leko, Mario Stančić, Branko Vejnović udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 66,00 ŠK
5667 MOJ PORTAL 3.0, 5 : radna bilježnica za informatiku u petom razredu osnovne škole Magdalena Babić, Nikolina Bubica, Stanko Leko, Mario Stančić, Branko Vejnović radna bilježnica 49,00 ŠK
GEOGRAFSKI ATLASI 
4778 GEOGRAFSKI ATLAS ZA OSNOVNU ŠKOLU Snježana Haiman, Vera Müller geografski atlas 135,00 HŠK, ŠK
Osnovna škola - članak 4 / prilagođeni program - 6. razred osnovne škole 
HRVATSKI JEZIK - ZA UČENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA 
3281 HRVATSKI JEZIK 6 : radna bilježnica za hrvatski jezik za učenike koji se školuju po individualiziranom prilagođenom programu Vesna Đurek, Ana Mesić radna bilježnica 83,00 ŠK
MATEMATIKA - ZA UČENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA 
3064 MATEMATIKA 6 : radna bilježnica iz matematike za pomoć učenicima pri učenju matematike u šestom razredu osnovne škole Ljiljana Peretin, Denis Vujanović radna bilježnica 80,00 PROFIL
Osnovna škola - redovni program - 6. razred osnovne škole 
MATEMATIKA 
5701 MATEMATIKA 6 - 2. DIO : udžbenik matematike sa zbirkom zadataka s višemedijskim nastavnim materijalima u šestom razredu osnovne škole Natalija Zvelf, Branka Antunović Piton, Ariana Bogner Boroš, Maja Karlo, Predrag Brkić udžbenik sa zbirkom zadataka i višemedijskim nastavnim materijalima 62,00 ŠK
5700 MATEMATIKA 6 - 1. DIO : udžbenik matematike sa zbirkom zadataka i višemedijskim nastavnim materijalima u šestom razredu osnovne škole Natalija Zvelf, Branka Antunović Piton, Ariana Bogner Boroš, Maja Karlo, Predrag Brkić udžbenik sa zbirkom zadataka i višemedijskim nastavnim materijalima 62,00 ŠK
GLAZBENA KULTURA 
5614 ALLEGRO 6 : udžbenik glazbene kulture s višemedijskim nastavnim materijalima na tri CD-a u šestom razredu osnovne škole Vlasta Dvořak, Margita Jeličić Špoljar, Eva Kirchmayer Bilić udžbenik s 3 CD-a 71,00 ŠK
VJERONAUK - IZBORNI PREDMET 
4865 POZVANI NA SLOBODU : udžbenik za katolički vjeronauk šestoga razreda osnovne škole Ružica Razum i autorski tim udžbenik 40,00 KS
4866 POZVANI NA SLOBODU : radna bilježnica za katolički vjeronauk šestoga razreda osnovne škole Ružica Razum i autorski tim radna bilježnica 32,00 KS
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST I JEZIK 
5659 KOCKA VEDRINE 6 : radna bilježnica uz integrirani udžbenik hrvatskog jezika i književnosti u šestom razredu osnovne škole Lada Franić-Glamuzina, Dijana Grbaš Jakšić, Igor Matijašić, Irena Peić, Ina Randić Đorđević, Milena Žic, Zrinka Katalinić, Marica Motik, Maša Rimac, Senka Sušac, Emilia Haukka radna bilježnica 54,00 ŠK
5658 KOCKA VEDRINE 6 - 2. DIO : integrirani udžbenik hrvatskog jezika i književnosti s višemedijskim nastavnim materijalima u šestom razredu osnovne škole Lada Franić-Glamuzina, Dijana Grbaš Jakšić, Igor Matijašić, Irena Peić, Ina Randić Đorđević, Milena Žic, Zrinka Katalinić, Marica Motik, Maša Rimac, Senka Sušac, Emilia Haukka udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 62,00 ŠK
5657 KOCKA VEDRINE 6 - 1. DIO : integrirani udžbenik hrvatskog jezika i književnosti s višemedijskim nastavnim materijalima u šestom razredu osnovne škole Lada Franić-Glamuzina, Dijana Grbaš Jakšić, Igor Matijašić , Irena Peić, Ina Randić Đorđević, Milena Žic, Zrinka Katalinić, Marica Motik, Maša Rimac, Senka Sušac, Emilia Haukka udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 62,00 ŠK
PRIRODA 
358 PRIRODA 6 : radna bilježnica za šesti razred osnovne škole Vesnica Bošnjak, Ruža Bule, Vlasta Seljanec, Jadranka Tokić radna bilježnica 44,00 PROFIL
359 PRIRODA 6 : udžbenik prirode za šesti razred osnovne škole Vesnica Bošnjak, Ruža Bule, Vlasta Seljanec, Jadranka Tokić udžbenik 66,00 PROFIL
GEOGRAFIJA 
4934 GEOGRAFIJA SVIJETA 6 Lidija Borko, Tomislav Štancl udžbenik 63,00 LJEVAK
4935 GEOGRAFIJA SVIJETA 6 Lidija Borko, Tomislav Štancl radna bilježnica 43,00 LJEVAK
POVIJEST 
5278 VREMEPLOV 6 : udžbenik povijesti za šesti razred osnovne škole Šime Labor, Manuela Kunundžić, Tin Pongrac, Jelena Šilje Capor, Snježana Vinarić udžbenik 59,00 PROFIL
5279 VREMEPLOV 6 : radna bilježnica iz povijesti za šesti razred osnovne škole Šime Labor, Manuela Kunundžić, Tin Pongrac, Jelena Šilje Capor, Snježana Vinarić radna bilježnica 40,00 PROFIL
LIKOVNA KULTURA 
5679 MOJE BOJE 6 : udžbenik likovne kulture s višemedijskim nastavnim materijalima u šestom razredu osnovne škole Miroslav Huzjak, Ivana Rupić udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 35,00 ŠK
TEHNIČKA KULTURA 
5763 ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 6 : udžbenik tehničke kulture s višemedijskim nastavnim materijalima u šestom razredu osnovne škole Gordan Bartolić, Vladimir Delić, Ivan Jukić, Sanja Kovačević, Antun Ptičar, Dragan Stanojević, Svjetlana Urbanek udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 54,00 ŠK
5764 ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 6 : radni materijali za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture u šestom razredu osnovne škole Gordan Bartolić, Vladimir Delić, Ivan Jukić, Sanja Kovačević, Antun Ptičar, Dragan Stanojević, Svjetlana Urbanek radni materijal 79,00 ŠK
INFORMATIKA - IZBORNI PREDMET 
5669 MOJ PORTAL 3.0, 6 : radna bilježnica za informatiku u šestom razredu osnovne škole Magdalena Babić, Zoran Dimovski, Fredi Glavan, Stanko Leko, Mario Stančić, Branko Vejnović radna bilježnica 49,00 ŠK
5668 MOJ PORTAL 3.0, 6 : udžbenik informatike s višemedijskim nastavnim materijalima u šestom razredu osnovne škole Magdalena Babić, Zoran Dimovski, Fredi Glavan, Stanko Leko, Mario Stančić, Branko Vejnović udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 66,00 ŠK
ENGLESKI JEZIK - VI. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK 
4520 SPARK 2 : radna bilježnica za engleski jezik za 6. razred osnovne škole, 6. godina učenja Virginia Evans, Jenny Dooley radna bilježnica 52,00 ALFA
4519 SPARK 2 : udžbenik engleskog jezika za 6. razred osnovne škole, 6. godina učenja (s CD-om) Virginia Evans, Jenny Dooley udžbenik 70,00 ALFA
NJEMAČKI JEZIK - III. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK 
5710 FLINK MIT DEUTSCH - NEU! 3 : udžbenik njemačkog jezika s višemedijskim nastavnim materijalima u šestom razredu osnovne škole - 3. godina učenja Jadranka Salopek, Plamenka Bernardi-Britvec, Andrea Tukša udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 64,00 ŠK
5711 FLINK MIT DEUTSCH - NEU! 3 : radna bilježnica za njemački jezik u šestom razredu osnovne škole - 3. godina učenja Jadranka Salopek, Plamenka Bernardi-Britvec, Andrea Tukša radna bilježnica 49,00 ŠK
Osnovna škola - članak 4 / prilagođeni program - 7. razred osnovne škole 
HRVATSKI JEZIK - ZA UČENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA 
3298 HRVATSKI JEZIK 7 : radna bilježnica za hrvatski jezik za učenike koji se školuju po individualiziranom prilagođenom programu Vesna Đurek, Ana Mesić radna bilježnica 83,00 ŠK
MATEMATIKA - ZA UČENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA 
3073 MATEMATIKA 7 : radna bilježnica iz matematike za pomoć učenicima pri učenju matematike u sedmom razredu osnovne škole Ljiljana Peretin, Denis Vujanović radna bilježnica 80,00 PROFIL
Osnovna škola - redovni program - 7. razred osnovne škole 
MATEMATIKA 
5703 MATEMATIKA 7 - 2. DIO : udžbenik matematike sa zbirkom zadataka i višemedijskim nastavnim materijalima u sedmom razredu osnovne škole Marijana Kuliš, Ariana Bogner Boroš, Lahorka Havranek Bijuković, Predrag Brkić, Maja Karlo udžbenik sa zbirkom zadataka i višemedijskim nastavnim materijalima 62,00 ŠK
5702 MATEMATIKA 7 - 1. DIO : udžbenik matematike sa zbirkom zadataka i višemedijskim nastavnim materijalima u sedmom razredu osnovne škole Marijana Kuliš, Ariana Bogner Boroš, Lahorka Havranek Bijuković, Predrag Brkić, Maja Karlo udžbenik sa zbirkom zadataka i višemedijskim nastavnim materijalima 62,00 ŠK
GLAZBENA KULTURA 
5615 ALLEGRO 7 : udžbenik glazbene kulture s višemedijskim nastavnim materijalima na tri CD-a u sedmom razredu osnovne škole Vlasta Dvořak, Margita Jeličić Špoljar, Eva Kirchmayer Bilić udžbenik s 3 CD-a 71,00 ŠK
VJERONAUK - IZBORNI PREDMET 
4867 ZAJEDNO U LJUBAVI : udžbenik za katolički vjeronauk sedmoga razreda osnovne škole Josip Periš i autorski tim udžbenik 45,00 KS
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST I JEZIK 
5661 KOCKA VEDRINE 7 - 2. DIO : integrirani udžbenik hrvatskog jezika i književnosti s višemedijskim nastavnim materijalima u sedmom razredu osnovne škole Marica Motik, Zrinka Katalinić, Maša Rimac, Senka Sušac, Emilia Haukka udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 63,00 ŠK
5660 KOCKA VEDRINE 7 - 1. DIO : integrirani udžbenik hrvatskog jezika i književnosti s višemedijskim nastavnim materijalima u sedmom razredu osnovne škole Marica Motik, Zrinka Katalinić, Maša Rimac, Senka Sušac, Emilia Haukka udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 63,00 ŠK
5662 KOCKA VEDRINE 7 : radna bilježnica uz integrirani udžbenik hrvatskog jezika i književnosti u sedmom razredu osnovne škole Marica Motik, Zrinka Katalinić, Maša Rimac, Senka Sušac, Emilia Haukka radna bilježnica 54,00 ŠK
GEOGRAFIJA 
4936 GEOGRAFIJA EUROPE 7 Lidija Borko, Ružica Vuk udžbenik 63,00 LJEVAK
4937 GEOGRAFIJA EUROPE 7 Lidija Borko, Ružica Vuk radna bilježnica 43,00 LJEVAK
POVIJEST 
4622 POVIJEST 7 : udžbenik za 7. razred osnovne škole Miroslav Akmadža, Stjepan Bekavac udžbenik 55,00 ALFA
4623 POVIJEST 7 : radna bilježnica za 7. razred osnovne škole Stjepan Bekavac, Darko Finek radna bilježnica 37,00 ALFA
LIKOVNA KULTURA 
5680 MOJE BOJE 7 : udžbenik likovne kulture s višemedijskim nastavnim materijalima u sedmom razredu osnovne škole Miroslav Huzjak, Ivana Rupić udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 35,00 ŠK
TEHNIČKA KULTURA 
5766 ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 7 : radni materijali za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture u sedmom razredu osnovne škole Gordan Bartolić, Vladimir Delić, Andrija Gregurić, Ivan Jukić, Ivica Kolarić, Dragan Stanojević radni materijal 89,00 ŠK
5765 ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 7 : udžbenik tehničke kulture s višemedijskim nastavnim materijalima u sedmom razredu osnovne škole Gordan Bartolić, Vladimir Delić, Andrija Gregurić, Ivan Jukić, Ivica Kolarić, Dragan Stanojević udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 54,00 ŠK
INFORMATIKA - IZBORNI PREDMET 
5670 MOJ PORTAL 3.0, 7 : udžbenik informatike s višemedijskim nastavnim materijalima u sedmom razredu osnovne škole Magdalena Babić, Zoran Dimovski, Fredi Glavan, Mario Stančić, Branko Vejnović udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 66,00 ŠK
5671 MOJ PORTAL 3.0, 7 : radna bilježnica za informatiku u sedmom razredu osnovne škole Magdalena Babić, Zoran Dimovski, Fredi Glavan, Mario Stančić, Branko Vejnović radna bilježnica 49,00 ŠK
ENGLESKI JEZIK - VII. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK 
5146 NEW BUILDING BRIDGES 7 : udžbenik engleskoga jezika sa zvučnim cd-om za sedmi razred osnovne škole, VII. godina učenja Mirta Jelenc Župan, Vida Lukić, Jasna Pavuna udžbenik 68,00 PROFIL
5147 NEW BUILDING BRIDGES 7 : radna bilježnica iz engleskoga jezika za sedmi razred osnovne škole, VII. godina učenja Mirta Jelenc Župan, Vida Lukić, Jasna Pavuna radna bilježnica 57,00 PROFIL
NJEMAČKI JEZIK - IV. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK 
5712 FLINK MIT DEUTSCH - NEU! 4 : udžbenik njemačkog jezika sa višemedijskim nastavnim materijalima u sedmom razredu osnovne škole - 4. godina učenja Jadranka Salopek, Plamenka Bernardi-Britvec, Tihana Đaković udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 64,00 ŠK
5713 FLINK MIT DEUTSCH - NEU! 4 : radna bilježnica za njemački jezik u sedmom razredu osnovne škole - 4. godina učenja Jadranka Salopek, Plamenka Bernardi-Britvec, Tihana Đaković radna bilježnica 49,00 ŠK
BIOLOGIJA 
5115 ŽIVI SVIJET 7 : radna bilježnica iz biologije za sedmi razred osnovne škole Biljana Agić, Antonela Dragobratović, Ana Lopac Groš, Nataša Kletečki, Ozrenka Meštrović radna bilježnica 49,00 PROFIL
5114 ŽIVI SVIJET 7 : udžbenik biologije za sedmi razred osnovne škole Biljana Agić, Antonela Dragobratović, Ana Lopac Groš, Nataša Kletečki, Ozrenka Meštrović udžbenik 64,00 PROFIL
FIZIKA 
5594 OTKRIVAMO FIZIKU 7 : radna bilježnica za fiziku u sedmom razredu osnovne škole Branka Mikuličić, Ivica Buljan, Dubravka Despoja radna bilježnica 49,00 ŠK
5593 OTKRIVAMO FIZIKU 7 : udžbenik fizike s višemedijskim nastavnim materijalima u sedmom razredu osnovne škole Sonja Prelovšek Peroš, Branka Mikuličić, Branka Milotić, Ivica Aviani udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 59,00 ŠK
KEMIJA 
5675 KEMIJA 7 : radna bilježnica za kemiju u sedmom razredu osnovne škole Sanja Lukić, Marijan Varga, Ivana Dujmović, Nataša Trenčevska, Ljiljana Crnko Kovač radna bilježnica 48,00 ŠK
5674 KEMIJA 7 : udžbenik kemije s višemedijskim nastavnim materijalima u sedmom razredu osnovne škole Sanja Lukić, Marijan Varga, Ivana Dujmović, Nataša Trenčevska, Dušanka Volarević udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 52,00 ŠK
Osnovna škola - članak 4 / prilagođeni program - 8. razred osnovne škole 
HRVATSKI JEZIK - ZA UČENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA 
3309 HRVATSKI JEZIK 8 : radna bilježnica za hrvatski jezik za učenike koji se školuju po individualiziranom prilagođenom programu Vesna Đurek, Ana Mesić radna bilježnica 83,00 ŠK
MATEMATIKA - ZA UČENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA 
3081 MATEMATIKA 8 : radna bilježnica iz matematike za pomoć učenicima pri učenju matematike u osmom razredu osnovne škole Ljiljana Peretin, Denis Vujanović radna bilježnica 80,00 PROFIL
Osnovna škola - redovni program - 8. razred osnovne škole 
MATEMATIKA 
5705 MATEMATIKA 8 - 2. DIO : udžbenik matematike sa zbirkom zadataka i višemedijskim nastavnim materijalima u osmom razredu osnovne škole Tibor Rodiger, Lahorka Havranek Bijuković, Ivana Matić, Branka Antunović Piton, Tanja Djaković udžbenik sa zbirkom zadataka i višemedijskim nastavnim materijalima 62,00 ŠK
5704 MATEMATIKA 8 - 1. DIO : udžbenik matematike sa zbirkom zadataka i višemedijskim nastavnim materijalima u osmom razredu osnovne škole Tibor Rodiger, Lahorka Havranek Bijuković, Ivana Matić, Branka Antunović Piton, Tanja Djaković udžbenik sa zbirkom zadataka i višemedijskim nastavnim materijalima 62,00 ŠK
GLAZBENA KULTURA 
5616 ALLEGRO 8 : udžbenik glazbene kulture s višemedijskim nastavnim materijalima na tri CD-a u osmom razredu osnovne škole Vlasta Dvořak, Margita Jeličić Špoljar, Eva Kirchmayer Bilić udžbenik s 3 CD-a 71,00 ŠK
VJERONAUK - IZBORNI PREDMET 
4868 S KRISTOM U ŽIVOT : udžbenik za katolički vjeronauk osmoga razreda osnovne škole Josip Periš i autorski tim udžbenik 47,00 KS
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST I JEZIK 
5665 KOCKA VEDRINE 8 : radna bilježnica uz integrirani udžbenik hrvatskog jezika i književnosti u osmom razredu osnovne škole Nataša Jurić Stanković, Davor Šimić, Andres Šodan, Emilia Haukka radna bilježnica 54,00 ŠK
5664 KOCKA VEDRINE 8 - 2. DIO : integrirani udžbenik hrvatskog jezika i književnosti s višemedijskim nastavnim materijalima u osmom razredu osnovne škole Nataša Jurić Stanković, Davor Šimić, Andres Šodan, Emilia Haukka udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 63,00 ŠK
5663 KOCKA VEDRINE 8 - 1. DIO : integrirani udžbenik hrvatskog jezika i književnosti s višemedijskim nastavnim materijalima u osmom razredu osnovne škole Nataša Jurić Stanković, Davor Šimić, Andres Šodan, Emilia Haukka udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 63,00 ŠK
GEOGRAFIJA 
645 GEOGRAFIJA HRVATSKE 8 : udžbenik iz geografije za 8. razred osnovne škole Božica Curić, Zoran Curić udžbenik 63,00 LJEVAK
644 GEOGRAFIJA HRVATSKE 8 : radna bilježnica iz geografije za 8. razred osnovne škole Božica Curić, Zoran Curić radna bilježnica 42,00 LJEVAK
POVIJEST 
5284 POVIJEST 8 : udžbenik povijesti za osmi razred osnovne škole Snježana Koren udžbenik 64,00 PROFIL
5285 POVIJEST 8 : radna bilježnica iz povijesti za osmi razred osnovne škole Snježana Koren radna bilježnica 40,00 PROFIL
LIKOVNA KULTURA 
5681 MOJE BOJE 8 : udžbenik likovne kulture s višemedijskim nastavnim materijalima u osmom razredu osnovne škole Miroslav Huzjak, Ivana Rupić udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 35,00 ŠK
TEHNIČKA KULTURA 
5767 ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 8 : udžbenik tehničke kulture s višemedijskim nastavnim materijalima u osmom razredu osnovne škole Gordan Bartolić, Marino Čikeš, Vladimir Delić, Andrija Gregurić, Ivica Kolarić, Dragan Stanojević udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 54,00 ŠK
5768 ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 8 : radni materijali za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture u osmom razredu osnovne škole Gordan Bartolić, Marino Čikeš, Vladimir Delić, Andrija Gregurić, Ivica Kolarić, Dragan Stanojević radni materijal 89,00 ŠK
INFORMATIKA - IZBORNI PREDMET 
5673 MOJ PORTAL 3.0, 8 : radna bilježnica za informatiku u osmom razredu osnovne škole Magdalena Babić, Zoran Dimovski, Fredi Glavan, Stanko Leko, Mario Stančić, Branko Vejnović radna bilježnica 49,00 ŠK
5672 MOJ PORTAL 3.0, 8 : udžbenik informatike s višemedijskim nastavnim materijalima u osmom razredu osnovne škole Magdalena Babić, Zoran Dimovski, Fredi Glavan, Stanko Leko, Mario Stančić, Branko Vejnović udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 66,00 ŠK
BIOLOGIJA 
5562 BIOLOGIJA 8 : radna bilježnica za biologiju u osmom razredu osnovne škole Damir Bendelja, Đurđica Culjak, Žaklin Lukša, Edina Operta, Emica Orešković, Renata Roščak radna bilježnica 48,00 ŠK
5561 BIOLOGIJA 8 : udžbenik biologije s višemedijskim nastavnim materijalima u osmom razredu osnovne škole Damir Bendelja, Đurđica Culjak, Žaklin Lukša, Edina Operta, Emica Orešković, Renata Roščak udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 52,00 ŠK
FIZIKA 
5153 FIZIKA 8 : radna bilježnica iz fizike za osmi razred osnovne škole Ramiza Kurtović, Vladis Vujnović, Marija Šuveljak, Ivana Matić radna bilježnica 45,00 PROFIL
5152 FIZIKA 8 : udžbenik fizike za osmi razred osnovne škole Ramiza Kurtović, Vladis Vujnović, Marija Šuveljak, Ivana Matić, Davor Horvatić udžbenik 56,00 PROFIL
KEMIJA 
5676 KEMIJA 8 : udžbenik kemije s višemedijskim nastavnim materijalima u osmom razredu osnovne škole Sanja Lukić, Marijan Varga, Sandra Krmpotić - Gržančić, Ivana Marić Zerdun, Dunja Maričević udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 52,00 ŠK
5677 KEMIJA 8 : radna bilježnica za kemiju u osmom razredu osnovne škole Sanja Lukić, Marijan Varga, Sandra Krmpotić - Gržančić, Tamara Banović radna bilježnica 48,00 ŠK
ENGLESKI JEZIK - VIII. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK 
5148 NEW BUILDING BRIDGES 8 : udžbenik engleskoga jezika sa zvučnim cd-om za osmi razred osnovne škole, VIII. godina učenja Kristina Čajo Anđel, Ankica Knezović udžbenik 55,00 PROFIL
5149 NEW BUILDING BRIDGES 8 : radna bilježnica iz engleskoga jezika za osmi razred osnovne škole, VIII. godina učenja Kristina Čajo Anđel, Ankica Knezović radna bilježnica 58,00 PROFIL
NJEMAČKI JEZIK - V. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK 
5714 FLINK MIT DEUTSCH - NEU! 5 : udžbenik njemačkog jezika sa višemedijskim nastavnim materijalima u osmom razredu osnovne škole, 5. godina učenja Jadranka Salopek, Plamenka Bernardi-Britvec, Andrea Tukša udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 64,00 ŠK
5715 FLINK MIT DEUTSCH - NEU! 5 : radna bilježnica za njemački jezik u osmom razredu osnovne škole - 5. godina učenja Jadranka Salopek, Plamenka Bernardi-Britvec, Andrea Tukša radna bilježnica 49,00 ŠK

 

Irena Pehar, Dinka Štiglmayer


 Udzbenici 2017-2018.xls
 Udzbenici 2018-2019.xls

LOGO ŠKOLE


KONTAKT


Kalendar
« Travanj 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


 


Individualni razgovori

Projekti prehrane

Raspored zvona

 


Raspored sati

 

 

 


Žurni poziv 112

         


EU


Projekt e - Škole

Kutak za učenike
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka

Kućni red škole


Oglasna ploča

Forum

Korisni linkovi

CERT
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka

Net-sigurnost
Lista linkova je prazna
preskoči na navigaciju