preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
 

VAŽNO!!!

ZADACI SE ŠALJU NA VIBER NA NOVI BROJ 099/812-9076 

(VJEROUČITELJ MISLAV, KAPELAN)

OBAVEZNO NAPISATI IME, PREZIME I RAZRED

 

ZADACI ZA 10. TJEDAN ŠKOLE NA DALJINU

(18. - 22. SVIBNJA 2020.)

1. sat

MARIJINI BLAGDANI (Velika i Mala Gospa, Gospa Fatimska, Lurdska, Bistrička)

 

Na početku načini znak križa i izmoli Zdravo Marijo

 

Pročitaj:

Tijekom cijele godine u Crkvi slavimo i nekoliko marijanskih blagdana tj. svetkovina.

Najpoznatiji marijanski blagdani su Bezgrešno začeće BDM te Velika i Mala Gospa. Veliku Gospu slavimo 15. kolovoza, a Malu Gospu 8. rujna. Bezgrešno začeće slavimo zato što je i Marija bila bez istočnoga grijeha kako bi mogla roditi Boga, Isusa. 

 

Zapiši u bilježnicu naslov:

MARIJINI BLAGDANI

 

Ispod naslova zapiši:

Najpoznatiji Marijini blagdani su:

Bezgrješno začeće BDM – 8. prosinca – Marijino začeće (ne Isusovo!)

Velika Gospa – 15. kolovoza – Marijino uznesenje na nebo

Mala Gospa – 8. rujna – Rođenje Blažene Djevice Marije

 

Pročitaj:

Primjećuješ da rođenje Marijino slavimo točno 9 mjeseci nakon njenog bezgrešnog začeća.

Sigurno si čuo/čula za Gospu Fatimsku, Lurdsku ili Bistričku. TO je sve jedna te ista Gospa – naša majka Marija, samo je dobila različite pridjeve po mjestima gdje se posebno slavi. Tako imamo grad Lourdes u Francuskoj (Gospa Lurdska), grad Fatimu u Portugalu (Gospa Fatimska) i našu Mariju Bistricu (Majka Božja Bistrička).

 

Na kraju nacrtaj Majku Božju Bistričku. Ako si već bio/bila u Mariji Bistrici onda sigurno znaš po čemu je posebna. Ako se ne sjećaš pitaj starije po čemu je kip Majke Božje Bistričke poseban (Pomoć: kad je bio požar, kip nije izgorio, ali je promijenio boju)

 

Kada završiš, fotografiju bilježnice pošalji na Viber.

 

2. sat

EUHARISTIJSKO ZAJEDNIŠTVO (euharistija, slavlje zajednice)

 

Na početku načini znak križa i izmoli Oče naš.

 

Napiši naslov u bilježnicu:

EUHARISTIJSKO ZAJEDNIŠTVO

 

Pročitaj:

Središte svakog vjerničko života je Isus Krist. Isto je tako i u crkvi kada slavimo svetu misu. Nekoliko je znakova na svetoj misi koji predstavljaju Krista. To su: Evanđelje, oltar i zajednica (vjernici) i sve se uvijek okreće prema tim znakovima. Samo središte svake crkve i mise je oltar na kojem se kruh i vino pretvaraju u tijelo i krv Kristovu.

 

 

Nacrtaj u bilježnicu:

Da bi zapamtio kako je oltar najvažnije mjesto u crkvi koje predstavlja samoga Krista u bilježnicu nacrtaj oltar (stol na kojem se slavi sveta misa), na njemu knjigu s evanđeljima (Evanđelistar) i ljude koji stoje oko oltara slaveći svetu misu. 

To je prava slika zajedništva Crkve. Ljudi koji se okupljaju oko Isusa.

 

 

ZADACI ZA 9. TJEDAN ŠKOLE NA DALJINU

(11. - 15. SVIBNJA 2020.)

 

 

1. sat

PONAVLJANJE (jedinstvo kršćana)

 

Naučili smo da postoje različite Crkve iako je Isus htio da svi budemo u jednoj Crkvi. Da bismo ponovili što nas sve povezuje s kršćanima koji nisu dio naše Katoličke Crkve riješit ćemo zajedno radnu bilježnicu na stranicama 66. i 67.

 

U 2. zadatku ponavljamo što smo naučili o prvom sakramentu kojega primamo. 

Razmisli, koji je prvi sakrament po redu? – to je odgovor na prvu crtu.

Adam i Eva su u raju napravili jedan grijeh i zbog toga svi mi ponekad pogriješimo. Taj grijeh naziva se istočni grijeh jer iz njega izlaze svi drugi grijesi.

Ako se učlanimo u knjižnicu postajemo članovi knjižnice, ako se upišemo na nogomet postajemo članovi nogometne momčadi, a ako se krstimo, postajemo članovi …?

 

U 3. zadatku tri su sličice koje nam pokazuju što je sve zajedničko kršćanima iako ne pripadaju istim Crkvama. Na prazne crte napiši što je to. Na prvoj crti nije odgovor „Isusa“ – promisli, što uvijek dolazi nakon riječi Isus? To je odgovor. 

Na drugoj crti rješenje je jedan sakrament o kojem je riječ u prethodnom zadatku.

A na trećoj crti odgovor piše na knjizi koju svećenik drži u rukama.

 

Za 67. stranu pomoć ti sigurno ne treba.

 

Za kraj načini znak križa i izmoli molitvu iz udžbenika na strani 91. pod naslovom „Daj nam svoga Duha, Gospodine“

 

2. sat

MARIJA – NAŠA MAJKA

 

Na početku načini znak križa i izmoli Zdravo Marijo.

 

Pročitaj:

Mjesec je svibanj koji je u Crkvi najpoznatiji po molitvi krunice i posvećen je blaženoj djevici Mariji. A krunicu sigurno već znaš moliti. 

Ono što nam je malo manje poznato je to da nam je Isus na križu svoju majku ostavio i za našu majku. Možda zvuči čudno jer mi svoju mamu već imamo, ali Isus želi da znamo da imamo nekoga u nebu tko brine za nas. A to je upravo naša nebeska majka Marija. Kada god nju nešto zamolimo, ona to prenese Isusu. I zato se molimo i Mariji. 

 

U bilježnicu napiši naslov:

MARIJA – NAŠA MAJKA

 

Nakon naslova osmisli i zapiši u bilježnicu jednu kratku molitvu svojoj nebeskoj majci Mariji. Na čemu bi posebno zahvalio/la Mariji i što bi je zamolio/la? 

 

Nakon toga poslušaj pjesmu:

https://www.youtube.com/watch?v=3U2mmnG1Yg0

 

Svoju molitvu pošalji na Viber, novi broj, koji je napisan na vrhu stranice i obavezno napiši ime, prezime i razred.

 

 

 

ZADACI ZA 8. TJEDAN NASTAVE NA DALJINU

(4. - 8. SVIBNJA 2020.)

1. sat

KRŠTENI U KRISTOVO IME (Katolička Crkva)

Na početku načini znak križa i poslušaj pjesmu:

https://www.youtube.com/watch?v=8FP1H4tYgro

Nakon toga u udžbeniku pročitaj stranicu 88.

U bilježnicu napiši naslov:

KATOLIČKA CRKVA

Te ispod toga zapiši tekst:

Kao što rođenjem postajemo članovi svoje obitelji, tako krštenjem postajemo članovi Katoličke Crkve. Svi smo mi članovi neke župe, župa je dio jedne biskupije, a biskupija je dio cijele Katoličke Crkve kojoj je na čelu sveti otac, papa.

 

Zatim u bilježnicu zapiši i popuni sljedeće rubrike

Ime moje župe:

Ime župnika:

Ime biskupije kojoj župa pripada:

Ime biskupa:

Ime pape:

 

Zatim malo razmisli: Svaki čovjek može biti član samo jedne župe. Svi smo u župi jednako vrijedni i svaki pridonosi svojoj zajednici sa svojim talentima.

No, dvije su osobe članovi svake župe i dolaze na svaku svetu misu gdje god i kada god se na cijelome svijetu slavila.

Nacrtaj u bilježnicu kako izgledaju ti članovi Crkve.

(Pomoć: jedan je u obliku male hostije, tanak, bijele je boje i uvijek je na zlatnom tanjuriću, a drugi izgleda kao jedna ptica koja je Noi donijela maslinovu grančicu)

Ispod crteža napiši tko su te osobe.

 

Kada završiš, izmoli Slava Ocu.

Fotografiju bilježnice pošalji na Viber.

 

2. sat

JEDAN KRIST – RAZLIČITE CRKVE

 

Na početku načini znak križa i izmoli Oče naš.

 

Nakon toga otvori udžbenik na strani 89. i pročitaj tekst pod naslovom „Jedan Krist – različite Crkve“

 

Zapiši u bilježnicu naslov:

KRŠĆANSKE CRKVE

Ispod naslova zapiši:

Tijekom ljudske povijesti nastale su mnoge kršćanske Crkve. Jedna stvar im je ipak svima zajednička: Vjerovanje, molitva Oče naš i Isus Krist koji je uvijek sa svim članovima kršćanskih Crkava.

 

Najpoznatije kršćanske Crkve su KATOLIČKA CRKVA I PRAVOSLAVNA CRKVA.

 

Ekumenizam – pokret koji želi sve kršćane ujediniti u jednu Crkvu da bi se ispunila Isusova želja „da svi budu jedno“

 

Riješi radnu bilježnicu na stranici 65.

 

Za kraj izmoli molitvu koju je Isus molio „Da svi budu jedno“ (udžbenik, strana 89.)

 

 

 

ZADACI ZA 7. TJEDAN NASTAVE NA DALJINU

(27. TRAVNJA - 30. TRAVNJA 2020.)

 

1. SAT

HRVATSKI KRŠĆANSKI KORIJENI (Hrvati, pokrštavanje)

 

Na početku načini znak križa i izmoli Oče naš.

 

U udžbeniku na stranici 103. pročitaj tekst „Vjera hrvatskoga naroda“.

 

Zatim u bilježnicu napiši naslov:

HRVATSKI KRŠĆANSKI KORIJENI

 

Ispod naslova zapiši:

Hrvati su na današnje prostore Hrvatske počeli dolaziti već u 7. stoljeću i vrlo su brzo primili krštenje i vjeru u Presveto Trojstvo. Cijela se hrvatska povijest i kultura razvijala na temelju vjere naših predaka.

 

Zatim pročitaj priču u udžbeniku na stranici 102. „Stara škrinja“.

 

Kao što je Luka pronašao stare uspomene od svoje bake i djeda tako i cijeli hrvatski narod čuva uspomene na svoju povijest i svoju vjeru.

 

U svoju bilježnicu zapiši:

Uspomene na katoličku vjeru Hrvata su: krstionica kneza Višeslava, Bašćanska ploča, razne knjige za misu na hrvatskom jeziku pisane glagoljicom koje je hrvatsko pismo te stare pobožne pjesme od kojih su neke sačuvane i do danas. 

 

Nakon toga riješi radnu bilježnicu na strani 73. 

Fotografiju riješene radne bilježnice pošalji na Viber (na broj od s. Karle) i obavezno napiši ime, prezime i razred.

 

Za kraj izmoli Zdravo Marijo.

 

 

2. SAT

VJERA HRVATSKOGA NARODA (narodna baština)

 

Na početku načini znak križa i izmoli (ili pročitaj) Apostolsko vjerovanje – udžbenik, stranica 108.

 

Nakon toga u bilježnicu zapiši naslov:

VJERA HRVATSKOGA NARODA

 

U udžbeniku na stranici 103. pročitaj tekst „Spomenici vjere i kulture“, a na strani 104. tekstove „Hrvatski jezik i pismo“ i „Misa na narodnom jeziku“.

 

Nakon toga u bilježnicu nacrtaj Krstionicu kneza Višeslava i Bašćansku ploču te ispod crteža napiši iz kojeg je stoljeća.

 

Za kraj riješi kviz na stranici:

https://wordwall.net/resource/1494836/vjeronauk/hrvatski-kršćanski-korijeni

 

ZADACI ZA 6. TJEDAN ŠKOLE NA DALJINU

 (20.04. - 24.04.)

 

1. sat

Pobjeda uskrsloga Krista

Na početku načini znak križa i izmoli Oče naš.

Nakon toga u bilježnicu napiši naslov:

ISUS JE POBJEDNIK

U udžbeniku na strani 81. pročitaj tekst.

Nakon toga u bilježnicu upiši:

Nakon što je uskrsnućem pobijedio smrt, Isus se pokazao svojim učenicima. Učenici su počeli širiti radosnu vijest o uskrsnuću Isusa Krista i tako je nastala prva Crkva. Apostoli su išli diljem svijeta i govorili ljudima o Isusu Kristu koji je pobijedio smrt - tako se Crkva počela širiti. I mi danas članovi smo te iste Crkve.

Nakon teksta u bilježnicu nacrtaj Isusa sa svojim učenicima nakon uskrsnuća (oprez! Isus nakon uskrsnuća ima rane na rukama, nogama i glavi jer je prije toga bio mučen i razapet.)

Za kraj izmoli svoju najdražu molitvu.

 

2. sat                                      

NE BOJTE SE!

 

Načini znak križa i izmoli Zdravo Marijo.

Pročitaj tekst u udžbeniku na strani 82.

U bilježnicu napiši naslov:

NE BOJTE SE!

Ispod naslova napiši kratki tekst:

Isus je uskrsnućem pobijedio čovjekov najveći strah, a to je smrt. Ako Isus živi i nakon što je umro na križu i mi znamo da ćemo tako živjeti zajedno s njime. Pravi vjernik ne boji se ničega, već hrabro i ponosno hoda kroz svoj život.

U bilježnicu ispod teksta u dvije - tri rečenice napiši što za tebe znači Isusovo uskrsnuće. (Kako se ja osjećam kada znam da je Isus uskrsnuo od mrtvih? Kako se to mene tiče? Što sam ja dobio/la s Isusovim uskrsnućem?)

 

Za kraj izmoli Anđele čuvaru mili.

                                                             

LOGO ŠKOLE


Upisi u SREDNJU


PRVI RAZRED 20-21

Ovdje možete preuzeti potrebne dokumente za popunjavanje za upis u prvi razred osnovne škole. 

Možete poslati popunjene mailom ili donijeti u školu. 


KONTAKT


Kalendar
« Lipanj 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Prikazani događaji


 


Individualni razgovori

Projekti prehrane

Raspored zvona

 


Raspored sati

 

 

 


Žurni poziv 112

         


EU


Projekt e - Škole

Kutak za učenike
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka

Kućni red škole


Oglasna ploča

Forum

Korisni linkovi

CERT
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka

Net-sigurnost
Lista linkova je prazna
preskoči na navigaciju